Poltron P168

Category:

Përmasat:

Gjatësi: 67 cm

Gjerësi: 74 cm

Lartësi: 81 cm

Pesha:

18.4 kg